PMMA / Oplossingen Duurzame Acryliques

De Europese Green Deal en PMMA

De Europese Green Deal voorziet in een actieplan om de EU tegen 2050 klimaatneutraal, en de Europese economie duurzaam te maken. De eigenschappen van PMMA dragen bij tot de realisatie van deze doelstelling.

Circulaire economie

Acryl is de basis voor een hele reeks duurzame oplossingen die de EU een handje helpen bij de overgang naar een schone kringloopeconomie:

 • Bouwsector: PMMA als bouwmateriaal is duurzaam en weerbestendig. Het verhoogt dan ook de levenscyclus van gebouwen en vermindert afval & de CO2—uitstoot. Bovendien is PMMA van belang voor:
  • Thermische isolatie: een acrylserre verbruikt tot 55% minder energie in vergelijking met traditionele isolatiematerialen.
  • Verlichting: PMMA wordt gebruikt om innovatieve oplossingen te ontwerpen met een maximum aan natuurlijk licht en een minimum aan warmte-opbouw. Het wordt ook ingezet bij de productie van energie-efficiënte ledlampen.

 • Verf & coatings: met aangekleurd PMMA kan het gehalte volatiele organische stoffen (VOC) in verf worden verlaagd en wordt er bij het schilderen minder afval gegenereerd.
 • Hernieuwbare energie: PMMA draagt bij tot kostenefficiënte en duurzame zonne-energie. Dankzij dit weerbestendige materiaal gaan zonnepanelen immers langer mee.
 • Voeding en medische toepassingen: Er zijn specifieke soorten PMMA – dat niet giftig is – voor contact met voedsel en gebruik in de medische sector.
 • Vervoer: PMMA is een licht materiaal dat in sommige voertuig-, boot- of vliegtuigonderdelen glas kan vervangen, met minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Duurzaamheid

Duurzaamheid, ook wel duurzame ontwikkeling genoemd, beoogt het duurzame gebruik van hulpbronnen om aan de menselijke behoeften te voldoen met respect voor het milieu. Zo worden ook de behoeften van toekomstige generaties gevrijwaard.

De drie voornaamste pijlers van duurzame ontwikkeling zijn economische groei, milieubescherming en sociale gelijkheid.

Duurzame ontwikkeling impliceert een engagement op lange termijn en blijft een uitdaging. Maar aangezien wereldwijd 95% van de productiegoederen gebaseerd is op scheikunde, is onze sector essentieel om duurzame oplossingen mogelijk te maken:

 • technologische innovaties en innovaties op productniveau om te voldoen aan de marktbehoeften.
 • energie-efficiënte processen die leiden tot aanzienlijke besparingen, zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt.
 • minder uitstoot van broeikasgassen – een verslag van Dechema (2017) toont aan dat producten uit de chemiesector per eenheid koolstof een besparing opleveren die gelijk staat aan 2,6 eenheden CO2.
 • de levenscyclus van onze producten van ‘wieg tot wieg’, met focus op recyclage.

Meer met minder

Een fundamentele voorwaarde voor duurzaamheid is minder materiaalverbruik.

Dankzij de unieke eigenschappen van PMMA kunnen we meer met minder. Zo is acryl licht maar structureel toch even sterk als zwaardere materialen

PMMA maakt voertuigen, vliegtuigen en boten lichter, waardoor ze minder energie verbruiken. Bovendien is PMMA makkelijker te produceren dan andere materialen, met minder energieverbruik. PMMA kan bijvoorbeeld koud gebogen worden, in tegenstelling tot glas, waarvoor veel energie nodig is om het te vormen.

PMMA is een duurzaam, veelzijdig en recycleerbaar materiaal dat lang meegaat

Duurzaamheid

De uitstekende chemische stabiliteit van PMMA garandeert een gebruiksduur van meer dan 10 of zelfs 20 jaar.

In vergelijking met andere stoffen die chemisch minder stabiel zijn, is de voetafdruk van PMMA tijdens de hele levensduur van een product kleiner. De voorbeelden zijn legio: PMMA-glas voor serres, terrasoverkappingen, achterlichten van auto’s en architecturale coatings op basis van methacrylaat, dat dankzij zijn eigenschappen gebruikt kan worden als hoofdbestanddeel van afgewerkte producten.

Recyclage

De grondstoffen voor de productie van MMA kunnen gerecycleerd en hergebruikt worden.

Het zwavelzuur dat meestal gebruikt wordt om MMA met de ACH-methode te produceren, kan gerecycleerd (geregenereerd) worden en gebruikt worden tijdens hetzelfde procedé. Een andere mogelijkheid is dat het gebruikte zwavelzuur omgezet wordt in ammoniumsulfaat, een waardevolle meststof, en dezelfde zwavelzuurmolecule dus gebruikt wordt om twee producten te vervaardigen.

Als het in de juiste omstandigheden verhit wordt, wordt PMMA opnieuw afgebroken tot het oorspronkelijke monomeer MMA. Dit proces, ook gekend als depolymerisatie, wordt in de industrie gebruikt om PMMA te recycleren en MMA te produceren dat vervolgens opnieuw gebruikt kan worden.

Het MMA dat gerecycleerd wordt uit PMMA heeft een zeer hoge zuiverheidsgraad. PMMA kan ook opnieuw vermalen, gesmolten en geëxtrudeerd worden tot nieuwe producten. Het gerecycleerde materiaal kan opnieuw gebruikt worden, zodat er niet alleen minder grondstof nodig is, maar ook minder afval gegenereerd wordt.

Langdurige stabiliteit

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de ecologische voetafdruk en andere potentiële gevolgen van een product, proces of dienst te kwantificeren (‘van wieg tot graf’), tijdens de hele levensduur ervan en ook daarna, tot het moment van hergebruik (‘van wieg tot wieg’). De LCA-procedures maken deel uit van de ISO-normen inzake milieubeheer, meer specifiek ISO 14040:2006 en 14044:2006.

LCA geeft ons een beter inzicht in de impact van producten, processen en activiteiten die gerelateerd zijn aan of afgeleid van methacrylaat, zodat we in staat zijn betere, geïnformeerdere beslissingen te nemen. Het meest recente EPD- en Eco-profiel voor MMA werd gepubliceerd in maart 2014. Het gedetailleerde verslag, de EPD en de datasets zijn te vinden op de webpagina van PlasticsEurope. Het volledige Eco-profiel voor PMMA (2016) te gebruiken in marktcommunicatie kan hier gedownload worden.